Avdekalering, per ytenhet

Borttagning av dekaler. Priset avser en avgränsad yta, tex. dörr, motorhuv.