Punktering lagning

Punktering lagning kappa insida (löst hjul)
från 250 Per/st